Указание за поддръжка на метални врати

За да запазите вратата в пълна експлоатация, и за да си осигурите безопасност, и сигурност по всяко време, е необходима правилна поддръжка. Различните видове врати изискват различна поддръжка, но нашето ръководство по-долу ще ви даде общ преглед на това как и кога да се грижите за вашата врата, за да сте сигурни, че ще продължи толкова дълго, колкото би трябвало.

Поддръжката на порти и бариери трябва да се извършва от обучени професионалисти. Много производители на врати имат свои собствени указания за поддръжка на вратата, затова не забравяйте да следвате инструкциите на производителя.

Съгласно съществуващите разпоредби за здраве и безопасност, вие сте законово задължени за всички задвижвани порти или бариери да бъдат редовно поддържани от подходящо квалифициран персонал, и да водите правилен отчет за всички проверки и ремонти свързани с тях.

Какво е "опасно"?

По отношение на автоматизираната и ръчна поддръжка на порти и бариери, терминът "опасен" обикновено се отнася до вероятността от възникване на произшествие и потенциалното ниво на вреда, особено когато деца или необучени лица биха могли да бъдат засегнати.

Настоящият набор от стандарти и кодекси за експлоатация, обхващащи индустриални врати, гаражни врати, автоматизирани врати и бариери за движение, имат свои собствени спецификации, така че е от съществено значение е да се проверят съответните стандарти за тях.

Препоръчваме всеки месец да прегледате следното:

Най-малко веднъж месечно трябва да проверявате функционирането на механизмите, устройствата за безопасност, детекторите на превозни средства и ръчното освобождаване. Да отстраните всякакви растения, които навлизат в портата, особено близо до движещи се части, за да се гарантира безопастността.

Проверете механизмите

За плъзгащи се врати трябва да се уверите, че релсите не са замърсени, нямат прах или остатъци, например отпадъци от листа. Внимателно огледайте отварящия механизъм, металните стелажи, верижния колан или задвижващия ремък, ролките, лагерите и всяка друга движеща се част на портата.

Когато проверявате защитната си врата, уверете се, че движещите се части са добре омазнени и проверете дали движението им е гладко.

Проверете устройствата за безопасност

Уверете се, че всички устройства за безопасност и детектори са чисти и в пълен работен режим чрез визуално инспектиране на електрическите връзки, прекъсванията и защитата, както и състоянието и функционалността на цялото контролно оборудване. Детекторите също трябва да бъдат оценени за неизправности, например общо износване на запечатването на фотоклетките и батериите трябва редовно да се сменят за устройства, които се нуждаят от тях.