Хотелски брави от IronFence

Като надежден партньор в повишаването на сигурността и защитата на бизнес обекти, Ironfence извършва продажба, доставка и монтаж на широка гама хотелски брави. Партнираме си с водещи производители на този клас заключващи системи, което ни дава възможност да предложим продукт с високо качество, пригоден за интензивна дългосрочна експлоатация.

Нашите заключващи системи позволяват добро менажиране на различните хотелски комплекси и места за платено нощуване. В същото време, е гарантирано удобството на вашите гости. Електронните картови брави се отличават с изящна визия и дават възможност за бърз и лесен монтаж.

Ние ви предлагаме:

Предлагаме гъвкави решения за контрол на вратите, спрямо нуждите на всеки отделен хотелски комплекс. Бравите, внедрени от нас са високо адаптивни и могат да бъдат инсталирани върху вече съществуващи брави, без нужда от демонтаж на наличния заключващ хардуер. Отварянето, предпочитано от болшинството клиенти, е с безконтактни RIFD карти. Интегрирана е опция за аварийно отваряне с ключ, както и магнитна капачка на отвора за аварийно отключване. В базата данни се съхранява история на отключванията, което подпомага менажирането на хотелската база. Данните за всяко отключване по часове могат да бъдат полезни при евентуални нарушения и инциденти. Модерните ни хотелски картови брави са с интегрирани допълнителни функции, осигуряващи удобство и свобода на управление на вратата.

Такава е опцията „не безпокойте”, при която се ограничава достъпът на обслужващия персонал до стаята по желание на клиента. Функцията се активира с натискане на бутон, разположен от вътрешната страна на бравата.

Ниските ни цени, наред с високото качество на нашите продукти, ни правят предпочитан партньор от големи курортни комплекси и малки семейни хотели. Монтирането на хотелски брави се изпълнява с минимално въздействие върху вратата. Бравите се захранват от батерии, така че не е нужно окабеляване, което би усложнило значително процеса по интегриране на всяка брава. Монтажът се изпълнява само с няколко допълнителни отвора.