Биометрични системи от IronFence

Наред с широка гама продукти и услуги, Ironfence ви предлага и високотехнологични биометрични системи за контрол на достъп. Това е технология, която няма аналог по отношение осигуряването на максимален контрол над събитията и лицата преминаващи през входните точки в дадена сграда.

В ежедневието ни се налага да срещаме на пътя си различен брой врати, всяка от които се управлява (отключва и заключва) по различен начин и с различни средства. Постепенно електрическите брави изместиха старите механични брави и ключалки, но по същия начин, те ще бъдат изместени от биометричните системи. Това е технологията на бъдещето, а вие можете да влезете в него още днес с наша помощ.

Какви са предимствата на биометриката?

Биометричната система осъществява идентификация на база биологичните белези на отделния индивид. Физическите характеристики са най-сигурният начин за доказване автентичността на конкретен потребител. За разлика от ключовете, магнитните и RIFD картите, те не могат да бъдат фалшифицирани, откраднати и манипулирани. Идентификаторите, използвани най-често биват: пръстов отпечатък, скраниране на ириса на окото, гласово и лицево разпознаване.

За да премине през защитена входна точка, потребителят следва да предостави физически данни за идентификация. Биометричните четци използват сканиращо устройство, което снема данните на лицата с право на достъп, за да ги конвертира в отделни шаблони и запази в паметта на системата под формата на криптирани цифрови данни. Така при всяко преминаване, четецът сравнява физическите данни на потребителя с наличните в базата данни, въз основа на което осигурява или отказва достъп.

Биометрични системи за контрол на достъп се използват все по-често в големи производствени предприятия и сгради със специално предназначение, за които е характерен завишеният контрол на преминаващите. Конкретната група системи дава възможност за стесняване на кръга от хора, имащи право да влизат в даден обект или отделни негови помещения. Предимството на биометриката като средство за контрол и охрана е огромно. Технологиите от ново поколение обезпечават изключителна бързина на отчитане на данните. За да преминете през контролирана точка, не се губи ценно време. Данните сочат, че отключването на механичните врати е с по-голяма продължителност.

Контролиране на работния процес

Биометрични системи са изключително нужни за проследяване активността на служителите в производствени предприятия, офис сгради и други места с висок брой на персонала. Всяко преминаване през биометричния терминал, се регистрира и запазва в паметта на системата. Това позволява на мениджърския екип да води прецизен отчет за отсъствията и изработените часове от всеки член на персонала, както и да изготви адекватен работен график.

Биометриката е от голяма полза и за счетоводния екип на предприятията, защото чрез системата могат да се правят справки на дневна, седмична, месечна, годишна база. Съвременните биометрични системи служат не само за охрана, но и за проследяване различните дейности в даден обект. Софтуерът на системите от този вид позволява конфигуриране на данните по отдели.

Модерни технологии от надежден доставчик

Компанията ни е специализирана в продажба, доставка и монтаж на биометрични системи на водещи производители. Това са технологични разработки, с чието внедряване трябва да се заеме единствено добре обучен и квалифициран екип като нашия. Професионалният монтаж ни позволява да ви дадем пълна гаранция за безпроблемното функциониране на съоръжението.

Изпълнена от нас, цялата конфигурация за биометрично отчитане ще ви служи по най-добрия начин. Тъй като всеки обект има специфично предназначение и архитектурни особености, е редно на нас да поверите проектирането и изграждането на охранителната система в своя промишлен или търговски комплекс. Имаме готовност да изпълним крупни по мащаб проекти в минимален срок и на конкурентна цена.