Какви решения включва продуктовата ни гама?

Системите за контрол на достъп, предлагани от нашата компания включват широк набор от високотехнологични устройства. Разработките, използвани за целта имат различен принцип на работа, и съответно различно приложение. Някои от системите са подходящи за частни домове, докато други са проектирани за непрекъснато проследяване и контролиране на лицата, навлезли в защитен периметър.

Домофонните станции и камерите за наблюдение навлизат все по-осезаемо в големите жилищни блокове и еднофамилните къщи. Биометриката, на която са базирани голяма част от съвременните системи за достъп е най-ефективна в сградите със строго контролиран режим на преминаване. Продуктовата ни гама представя невероятен избор от технически средства, сред които:

Хотелски брави

Като ключов партньор на големите инвеститори, строителни компании и подизпълнители, хотелските комплекси са основен ресор в нашата дейност. Предоставяме модерни механизми за заключване на хотелски врати, включително специализиран софтуер за мениджмънт на обектите. Предоставяме необходимия брой и вид контактни и безконтактни RIFD карти (ключове), с възможност за добавяне на допълнителни услуги.

Бравите за хотели и курортни комплекси се отличават с модерен дизайн и висока функционалност. Изработени съобразно всички валидни стандарти за качество и безопасност, продуктите ни отговарят на основните изисквания и нормативната уредба за пускане в експлоатация. Гарантираме дългосрочна и безпроблемна работа на високотехнологичните брави, предоставени и внедрени от нас.

Видеонаблюдение

Видеонаблюдението от последно поколение е не просто средство за мониторинг и защита, но и ефективно решение за управление на обекти със специално предназначение. Модерните разработки на лидерите в производството – Dahua и HIC Vision позволяват с методите на видеонаблюдението да се изпълнят различни бизнес програми.

Интелигентните разработки на китайския гигант Dahua позволяват да се проследява и анализира поведението на купувачите в големите търговски обекти. Всяка видео конфигурация може да работи съвместно с други технологии /допълнителна система за контрол достъп, в случай че заложените в камерите функции не покриват всички потребителски изисквания.

Системите за видео наблюдение, предоставени от нас включват всички компоненти за проследяване, съхранение и анализ на събитията – камери, видеорекордер, софтуер и окабеляване. Камерите от висок клас използват различни технологии, предоставяйки възможност за нощно заснемане, работа на открито, аудиозапис, детекция за пожар и движение и т.н. Всяка от системите позволява добавяне на алармено известяване.

Биометрични системи

Биометриката е основна технологията, на която би могла да се базира една система за контрол на достъпа. Тя дава най-висока степен на сигурност в контрола на преминаващите лица на обществени места. Технологията залага на уникалните биометрични данни на всеки човек на планетата. Достъпът до дадена сграда или отделни нейни помещения може да се обезпечи с пръстов отпечатък, гласово разпознаване, ирисова идентификация и лицево разпознаване.

Биометричните системи за контрол на достъпа са приети за най-надежден метод на идентификация в момента, непозволявайки манипулация и фалшификация на идентификаторните средства. Поради този факт, биометриката е най-предпочитана в големи обществени обекти със специално предназначение – военни бази, лаборатории, държавни и крупни финансови институции.

Домофони и видеодомофони

Домофонът е стар познайник на всеки обитател на голям жилищен блок и кооперация. Съвременните разработки при домофоните дават възможност и на частните домове да повишат своята защита срещу нежелани и неканени посетители. Продуктите, избрани от компанията ни, са отново връх на модерните технологии - дело на компании, лидери в своята област.

Домофонът ви дава предимството да комуникирате с външни лица от безопасно разстояние. Видеодомофонът ви позволява да контролирате непрекъснато входната точка на своя дом, търговски обект, офис или производствено помещение. Продуктите, предпочетени от нас ви позволяват да записвате и съхранявате събития, протекли във ваше отсъствие. Всяка разработка от този вид е обвързана и със заключването на входната врата.

Пълен цикъл услуги с доказано качество

Успяваме да предложим на своите клиенти пълен набор от продукти и услуги, касаещи защитата и функционалността на различните видове сгради. Технологиите за контрол на достъпа са подходящи за жилища, офиси, производствени предприятия, хотели, административни учреждения, складови бази, земеделски стопанства, логистични центрове и др.

Дейността ни включва не просто продажба на модерни технически разработки, но и избор на подходящото решение за всеки отделен обект. Изборът става възможен след консултация с клиента, относно параметрите, по които ще се контролира дадена зона. Вземаме предвид дейността, извършвана в обекта, особености на района (включително архитектурни на сградата), брой на посетителите на дневна,седмична и месечна база.

Системата, която ще приемем за удачно решение за даден обект, се избира след оглед на място. Нашите експерти по сигурността имат пълния капацитет да направят точен анализ на условията в една сграда, вземайки под внимание броя и местоположението на критичните точки, както и потока от хора, преминаващ през входно-изходните зони.

Успехът ни се дължи на способността ни да отговорим адекватно на всяко търсене. Наред с останалите ни дейности, предлагането на съвременни решения за сигурност е просто логичната крачка напред в нашата дейност. Избирайки нас, не е нужно да търсите други доставчици и изпълнители за повишаване на контрола и защитата на хора и материални ценности.

Вашият проект е в сигурни ръце и ще бъде реализиран в обещания срок, и то на цена без аналог на родния пазар. Поставеният под пълен контрол достъп, ви гарантира, че финансовите ви инвестиции са напълно защитени, както и здравето и спокойствието на вашите близки, клиенти и служители.